گزارشات طرح‌های پژوهشی سازمان خصوصی‌سازی

ردیف

عنوان گزارش

مجری طرح

سال اجرا

لینک دانلود

1

همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی

دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

1389-1388

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

2

بررسی تطبیقی خصوصی‌سازی فعالیت‌های حوزه راه و ترابری

مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف گروه مالی و سرمایه‌گذاری

1389

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

3

بررسی تطبیقی نحوه خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها

انجمن اقتصاد انرژی ایران

1389

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

4

مقایسه تطبیقی مدل‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده و ارائه مدل بهینه برای ایران

محمد شبانی عضو هیئت‌علمی دانشگاه آزاد سنندج

1389

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

5

راهکارهای علمی توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی

پژوهشکده مطالعات توسعه گروه پژوهشی سنجش و بهبود محیط کسب‌وکار

1390-1389

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

6

بررسی تطبیقی نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌های پست

جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس

1390

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

7

ارزیابی شرکت‌های کنترلی واگذارشده به بخش غیردولتی

دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان خصوصی‌سازی

1393

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

8

ارزیابی عملکرد شرکت‌های واگذارشده توسط سازمان خصوصی‌سازی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

1396

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

9

ارزیابی عملکرد قبل و پس از واگذاری شرکت‌های واگذارشده

گروه کارشناسان ایران

1396

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

10

گزارش ارزیابی عملکرد قبل و پس از واگذاری شرکت‌های واگذارشده

گروه کارشناسان ایران

1397

http://ipo.ir/uploads/1_41_1520667643630_pdf.png

 

شما می توانید با کلیک بر روی هر آیکون، اطلاعات لازم را مشاهده نمایید

 

چندرسانه‌ای