«راهبرد مشارکت»

مصوب پنجاه و هفتمین جلسه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی سازمان خصوصی‌سازی مورخ 13/12/1397

در راستای اجرای مفاد ماده "9" تصویبنامه شماره 112128 مورخ 28/12/1395 شورای عالی اداری موضوع حقوق شهروندی در نظام اداری با عنوان «حق اظهارنظر آزاد و ارائه پیشنهاد در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری» راهبردهای مشارکت شهروندان در تصمیمات و فرآیندهای اداری سازمان به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

  1. این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه­ها، آیین‌نامه­ها، دستورالعمل­ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می­نماید.
  2. این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می­باشد، پیش از ارسال به مدت یک ماه از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می­نماید.
  3. بستر لازم جهت ارائه نظرات شهروندان در خصوص کلیه اطلاعات و اخبار سازمان در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان فراهم میباشد. این نظرات توسط اداره روابط عمومی و همکاریهای بینالمللی جمعبندی و به مراجع ذیصلاح گزارش می‌گردد.
  4. شهروندان می‌توانند از طریق پست الکترونیکی info@ipo.ir نظرات خود را ارسال نمایند. نظرات واصله توسط دفتر فناوری اطلاعات سازمان جمع‌آوری و در اختیار دفاتر مربوطه قرار می‌گیرد.
  5. برای هر یک از خدمات سازمان پست الکترونیک ویژه تعریف و در اختیار شهروندان قرارگرفته است. مسئولیت دریافت و پاسخگویی به پیام‌های دریافتی بر عهده واحد ارائه‌دهنده خدمت می‌باشد.
  6. کلیه شهروندان می‌توانند درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق سامانهای که تحت همین عنوان در پایگاه اطلاعرسانی سازمان قرار داده‌شده است، ارسال و کد رهگیری دریافت نمایند. درخواستهای واصله به‌صورت مکانیزه به واحدهای تخصصی ذی‌ربط ارسال و پاسخ در سامانه درج میشود. شهروندان می‌توانند با استفاده از کد رهگیری پاسخ خود را دریافت نمایند.
  7. شهروندان می‌توانند از طریق شماره تلفن‌های 02188089901 الی 19 (داخلی 5 – واحد رسیدگی به شکایات) هرگونه نظر، انتقاد و یا پیشنهاد خود را اعلام نمایند. همچنین شماره‌های فوق با داخلی (6) دستگاه پیام‌گیر آماده ثبت نظرات شهروندان می‌باشد.
  8. شهروندان می‌توانند از طریق مرکز سهام عدالت به شماره 02183338 نظرات خود را در خصوص طرح توزیع سهام عدالت اعلام نمایند.
  9. شهروندان می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 2000908 نظرات خود را به سازمان ارسال نمایند.

چندرسانه‌ای