دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی شرکت هپکو 98.09.27

دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی هپکو دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی هپکو دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی هپکو دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی هپکو دیدار رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اعضای شورای اسلامی هپکو
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

چندرسانه‌ای