1 مورد یافت شد

f,vs

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/جایگاه-ویژه-حال-حاضر-شورای-گفتگوی-دولت-و-بخش-خصوصی-در-نظام-تصمیم-گیری-اقتصادی-کشور-با-اهتمام-و-تلاش-وصف-ناپذیر-رئیس-و-اعضای-این-شورا-محقق-شد/10553

نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با اهتمام و تلاش وصف ناپذیر رئیس و اعضای این شورا محقق شد 1399/12/27 - 09:28 تعداد بازدید: زمان مطالعه : رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایرانجایگاه...

چندرسانه‌ای