1 مورد یافت شد

خوشبختانه بازار بورس طی مدت اخیر، روند رو به ثباتی را داشته است

https://ipo.ir/اخبار-حوزه-وزارتخانه/خوشبختانه-بازار-بورس-طی-مدت-اخیر،-روند-رو-به-ثباتی-را-داشته-است

جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی: خوشبختانه بازار بورس طی مدت اخیر، روند رو به ثباتی را داشته است/ با حدود ۱۶۰ ناشر متخلف بازار سرمایه، برخورد لازم صورت گرفت/ افرادی که بی محابا و بدون برخورداری از مبانی حقوقی و...

چندرسانه‌ای