تصویب­ نامه شماره 202932 مورخ 1395/10/29 هیأت واگذاری

شیوه‌نامه تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور جلب مشاركت در واگذاری‌ها

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

مجلس شورای اسلامی-  وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور

اتاق تعاون ایران- اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران – شورای رقابت

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت راه و شهرسازی- وزارت نیرو

 

هیأت واگذاری در سیصد و بیست و چهارمین جلسه مورخ 1395/10/04 بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و به منظور تشویق بخش‌های خصوصی و تعاونی و جلب مشاركت بخش‌های مذكور در برنامه واگذاری‌ها، شیوه‌نامه زیر را تصویب و موافقت نمود سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام بلوكی بنگاه‌ها مجاز است مفاد آن را رعایت نماید:

1- به منظور تشویق بخش خصوصی و بخش تعاونی و با هدف جلب مشاركت عموم به خرید سهام شركت‌ها در واگذاری‌های اقساطی، مشوق‌های زیر از تاریخ تصویب این شیوه‌نامه، به صورت موردی یا یك جا در خصوص هر شركت و مشروط به درج در آگهی عرضه عمومی، برای خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قابل اعمال است:

  • افزایش سقف كل زمانی و مجموع تعداد اقساط برای خریداران بخش خصوصی تا میزان یك سوم و برای خریداران بخش تعاونی تا میزان دو پنجم جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
  • بازپرداخت پلكانی اقساط با شیب «10%» رشد سالانه برای خریداران بخش­های خصوصی و تعاونی، به مأخذ «100» برای رقم میانه دوره اقساط.
  • سود فروش اقساطی تا میزان «3%» پایین‌تر از سایر خریداران برای خریداران بخش خصوصی و «3/6%» پایین­تر برای خریداران بخش تعاونی.

2- منظـور از خـریداران بخش خصوصی موضـوع این شیوه‌نامه، تمامی اشخاص حقیقی و آن دسته از اشخاص حقوقی است كه مدیریت یا مالكیت آن‌ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یكی از نهادها، مؤسسات و اشخاص زیر یا شركت‌ها و مؤسسات متعلق یا وابسته به آن‌ها متعلق یا وابسته نباشد.

 • شهرداری‌ها و شركت‌های تابعه آن‌ها و كلیه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مندرج در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1376 مجلس شورای اسلامی و اضافات و الحاقات بعدی.
 • بنیـاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد پانـزده خرداد، بنیـاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسكن انقلاب اسلامی.
 • بنیـاد تعـاون سپـاه انقـلاب اسـلامی، بنیـاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد تعاون ناجا و بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه خاتم الانبیاء، قرارگاه خاتم الاوصیاء و نهادهای وابسته به آن‌ها.
 • ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی.
 • آستان قدس رضوی، تمامی آستان‌های مقدسه و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به امور خیریه و وقف.
 • سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی كشوری و سـایر صنـدوق‌های بیمه اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازنشستگی و تأمین آتیه كشور.
 • بانك‌ها، مؤسسات پولی و بانكی و بیمه‌های بازرگانی و شركت‌های سرمایه‌گذاری متعلق به بانك‌ها و بیمه‌های یادشده.

3- منظور از بخش تعاون موضوع این شیوه‌نامه، تمامی شركت‌های تعاونی موضوع ماده (2) قانون شرکت‌های تعاونی (مصوب سال 1350) و ماده (2) قانون بخش تعاونی اقتصاد (مصوب سال 1370) و اصلاحیه‌های بعدی، به استثناء هر گونه مصداق مرتبط با موارد مذكور در بند «2» این شیوه‌نامه می‌باشد.

4- برخورداری از مزایای فوق موكول به تشخیص و تصویب هیأت عامل سازمان خصوصی ‏سازی است.(1)

5- مشوق‌های موضوع این شیوه‌نامه علاوه بر سایر مشوق‌ها و تخفیفات متعلقه به عموم خریداران در راستای مقررات قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل «44» قانون اساسی می‌باشد و به طور جداگانه قابل اعمال است.

6- تـداوم مـزایای وضـع شـده در مـورد آن دسته از قراردادهای واگذاری كه براساس اجازه سازمان خصوصی سازی از خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی به اشخاص غیردولتی موضوع بندهای «2» و «3» فوق انتقال یابد، مجاز نیست.

7- این شیوه‌نامه جایگزین شیوه‌نامه شماره 206166 مورخ 1392/12/07 هیأت واگذاری خواهد شد.

 

علی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

1. اصلاحی به موجب مصوبه شماره 219587 مورخ 1393/12/25 هیأت واگذاری.