ارزش روز سهام عدالت به 239 هزار ميليارد تومان رسيد

براساس اطلاعات مردادماه 1398 سايت سهام عدالت، تعداد مشمولان نهايي (به عنوان 6 دهك پايين درآمدي) در سامانه سهام عدالت 49,169,322 نفر هستند كه از اين تعداد، تنها 6 ميليون نفر به عنوان مشمولان دهك هاي اول و دوم درآمدي (مشمولاني كه براساس ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از تخفيف 50 درصدي در بهاي سهام بهره مند هستند) در نظر گرفته شده اند.

 به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، مركز پژوهشهاي مجلس در گزارشي به وضعيت سهام عدالت پرداخت.

در بخشي از اين گزارش آمده است: در بررسي وضعيت موجود سهام عدالت، مشمولان و تعداد آنها، تعاوني هاي شهرستاني و شركتهاي سرمايه گذاري استاني و پرتفوي سهام عدالت مورد بررسي قرار گرفته است.

براساس اطلاعات مردادماه 1398 سايت سهام عدالت، تعداد مشمولان نهايي (به عنوان 6 دهك پايين درآمدي) در سامانه سهام عدالت 49,169,322 نفر هستند كه از اين تعداد، تنها 6 ميليون نفر به عنوان مشمولان دهك هاي اول و دوم درآمدي (مشمولاني كه براساس ماده (34) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي از تخفيف 50 درصدي در بهاي سهام بهره مند هستند) در نظر گرفته شده اند.

حدود 49 ميليون مشمول سهام عدالت در قالب 344 تعاوني شهرستاني سهام عدالت ساماندهي شده و در حال حاضر، 30 شركت سرمايه گذاري استاني سهام عدالت در 30 استان كشور وجود دارد.

مجموع مبلغ تسويه شده بابت اقساط سهام عدالت كه از جمع سه رقم «مبالغ واريزي به حساب خزانه از محل سود شركت هاي سرمايه پذير»، «تخفيف 50 درصدي در قيمت سهام براي دو دهك پايين درآمدي» و «مبالغ واريزي مشمولان» حاصل مي شود، بالغ بر 26 هزار ميليارد تومان است.

بر اين اساس، از 60 شركت موجود در سبد سهام عدالت، سهام 11 شركت و بخشي از سهام شركت دخانيات خارج شده و سهام 49 شركت به ازاي مبلغ 26 هزار ميليارد تومان تسويه شده در سبد سهام عدالت باقي مانده است. شايان ذكر است كه مطابق گزارش سازمان خصوصي سازي در اسفندماه 1398، ارزش روز شركت هاي حاضر در پورتفوي سهام عدالت بيش از 2397 هزار ميليارد ريال است.

کلمات کلیدی
زینب رحمتی
تهیه کننده:

زینب رحمتی

تصاویر

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *