ابلاغیه شماره  157510  مورخ 1388/10/12

بخشنامه موضوع ماده (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی

  تمامی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل تحت نظر رییس جمهور

در اجرای ماده (2) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی و آیین‌ نامه اجرایی آن، موضوع تصویب نامه شماره 115320/ت 43181ك مورخ 1388/06/07وزرای عضو كمیسیون اصل (138) قانون اساسی، خواهشمند است دستور فرمائید به استناد بند (5) تصویب نامه مذكور و به منظور شناسایی و اعلام فعالیت ‌های اقتصادی شامل تولید، خرید و فروش كالاها و خدمات، فهرست تمامی بنگاه‌ ها و فعالیت‌ های اقتصادی كه در تصویب ‌نامه یادشده و جداول پیوست آن درج نشده را به همراه معرفی نماینده تام ‌الاختیار برای طبقه بندی موارد مذكور در یكی ازگروه های سه گانه موضوع ماده فوق، حداكثر تا پایان دی ماه جاری به این وزارت اعلام نمایند.

 شایان ذكر است به استناد ماده (3) قانون مورد نظر، مالكیت، سرمایه‌ گذاری و مدیریت دولت در بنگاه ‌های اقتصادی دارای فعالیت مشمول گروه یك ماده دو، اعم از طرح ‌های تملك دارایی‌ های سرمایه ‌ای، تاسیس موسسه و یا شركت دولتی و مشاركت با سایر بخش ‌های اقتصادی به هر نحو و هر میزان ممنوع است، ضمن آن كه امور در اختیار باید تا پایان سال جاری واگذار شوند و تداوم آن‌ها صرفاً با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز خواهد بود.

 

چندرسانه‌ای