ابلاغیه های شماره 63/1/98239  و  63/2/112019  مورخ 1388/08/24 وزیر امور اقتصادی و دارایی

ممنوعیت اعضای مرتبط با امر واگذاری در خریداری سهام ،سهم الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری" موضوع ماده (24)"

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

اعضای شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی

اعضای هیأت واگذاری

وزیران ومعاونان وزیران

مشاوران وزیران(1)

مدیران عامل و هیأت مدیره تمامی شركت های مادر تخصصی دارای شركت های قابل واگذاری

مدیران عامل، اعضاء هیأت مدیره و مدیران شركت های مصوب واگذاری

معاونین و مشاورین وزیر و سایر مدیران كل وزارت امور اقتصادی و دارایی

رییس، هیأت عامل و كاركنان سازمان خصوصی سازی

رییس، معاونین و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار

مدیرعامل، هیأت مدیره و مدیران شركت بورس اوراق بهادار

مشاورین حقیقی و حقوقی سازمان خصوصی سازی شامل اشخاص دست اندركار و اعضای كمیته های قیمت گذاری، بازاریابی و واگذاری شركت های مورد واگذاری(2)

 

 

      به منظور حسن اجرای ماده(24) قانون اجرای سیاست های كلی اصل(44) قانون اساسی و تبصره (2) ذیل ماده یاد شده، كه مقرر می­دارد:

 

 

"وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از كاركنان این وزارتخانه كه در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاست های كلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی كه سهام شركت ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد )، اعضاء هیأت عامل، رئیس و كاركنان سازمان خصوصی ‌سازی و اعضاء شركت های مشاور و كمیته ‌های فنی و تخصصی دست ‌اندركار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره ‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

 تبصره 1- كلیه معاملات و واگذاری ‌هایی كه بر خلاف حكم این ماده صورت می‌‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی كننده مكلف است كلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالكیت دولت برگرداند.

 تبصره 2- حكم این ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می‌‌یابد."

 

 

موارد زیر ابلاغ می شود:

1- اشخاص مشمول این بخشنامه و بستگان ایشان شامل پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، اولاد بلافصل و عروس و داماد از خرید سهام بنگاه های مورد واگذاری از سوی سازمان خصوصی سازی منع هستند.معاملاتی كه برخلاف حكم ماده یادشده و مفاد این بخشنامه صورت گیرد، باطل است.

2- سازمان خصوصی سازی مكلف است با بهره گیری از امكانات مناسب و با همكاری سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط پایش و نظارت بر مفاد این بخشنامه را فراهم نماید.عدم رعایت این بخشنامه از سوی اشخاص توسط سازمان خصوصی سازی به مراجع قانونی ذیربط گزارش خواهد شد.

3 - واگذاری سهام ترجیحی و سهام مدیران متخصص موضوع تبصره(3) ماده(20) قانون فوق مشمول مفاد این بخشنامه نیست.

 


سیدشمس الدین حسینی
  وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

[1]. به موجب مصوبه شماره 63/2/112019 مورخ 1388/08/24

2. به موجب مصوبه شماره 63/1/98239 مورخ 1388/08/24

 

<![endif] >

چندرسانه‌ای