ابلاغیه شماره 103825 مورخ 1387/07/08

اجازه ­نامه اعمال اختیارات مرتبط با واگذاری بنگاه ‌ها از جمله طبقه ‌بندی، تعیین قیمت، بازاریابی و استفاده از كلیه روش های عرضه، اجاره و پیمان مدیریت بنگاه‌ های قابل واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی توسط سازمان خصوصی سازی

بسمه تعالی

 "با صلوات بر محمد و آل محمد

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان خصوصی سازی

  در اجرای ماده (26) قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی و از تاریخ ابلاغ قانون مذكور تا اطلاع ثانوی، جنابعالی را به عنوان نماینده خود در اعمال اختیارات مرتبط با واگذاری سهام، سهم الشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره‌ برداری و مدیریت بنگاه‌ ها از جمله طبقه ‌بندی، تعیین قیمت، بازاریابی و استفاده از كلیه روش های عرضه، اجاره و پیمان مدیریت بنگاه ‌های قابل واگذاری در بازارهای داخلی و خارجی با رعایت چارچوب ‌ها و ضوابط و مقررات مربوطه تعیین می‌نمایم.

 

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

 

 

چندرسانه‌ای