مهـار تـورم، رشــد تولـید
دوشنبه - 07 اسفند 1402
EN

ضرورت خیزش عمومی فروش و مولدسازی دارایی های دولت

متن فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی (4ام آذرماه 1399)
تهیه کننده:

گالری عکس مرتبط

تنظیمات قالب