مهـار تـورم، رشــد تولـید
دوشنبه - 07 اسفند 1402
EN
وزیر اقتصاد خبر داد:

۹۹۰ ملک و دارایی دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفت

در سومین جلسه هیات عالی مولدسازی و با تصویب این هیات، 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در گفت‌وگو با شادا با اشاره به برگزاری سومین نشست این هیات گفت: بر اساس مصوبه هیات عالی مولدسازی 990 ملک و دارایی راکد دولت، در مسیر مولدسازی قرار گرفت که از این تعداد 470 دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 631 پروژه نیمه تمام جهادکشاورزی، و همچنین تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش و پرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه اندازی 1649 پروژه نیمه تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصویب هیات عالی مولدسازی رسید.

وی افزود: تعداد 470 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت جهادکشاورزی با نظارت و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

خاندوزی گفت: همچنین مقرر شد دارایی های فوق (به استثنای دارایی های مازاد شرکت های دولتی) در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 631 پروژه معرفی شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: تعداد 520 دارایی (اموال غیرمنقول) معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اجرای ماده (8) آیین نامه اجرایی و با رعایت تبصره دو آن، مازاد تشخیص داده و مقرر شد بر اساس تبصره (2) ماده (6) آیین نامه اجرایی، وزارت آموزش و پرورش با نظارت و تأیید مجری نسبت به انجام فرایند مولدسازی به قیمت مرجع کارشناسی اقدام کند.

وی افزود: همچنین مقرر شد این دارایی ها در ازای اجرا یا تکمیل تعداد 1649 پروژه معرفی شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ، با اخذ نظر از سازمان برنامه و بودجه کشور و استانداران و تأیید مجری به استناد جزء (5) بند (الف) ماده (12) آیین نامه اجرایی با اولویت اختصاص دارایی ها به پروژه های همان استان تهاتر شود.

مهدی حاجی وند
تهیه کننده:

مهدی حاجی وند

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *
تنظیمات قالب