به گزارش بورس نيوز

ارزش روز پرتفوي 49ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافت

ارزش روز پرتفوي بيش از 49 ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافته و 1468هزار و 430ميليارد ريال برآورد مي شود.

 

در پي رشد شاخص قيمت سهام در بازار سرمايه؛
ارزش روز پرتفوي 49ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافت
ارزش روز پرتفوي بيش از 49 ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافته و 1468هزار و 430ميليارد ريال برآورد مي شود.
ارزش روز پرتفوي 49ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافت

به گزارش بورس نيوز، تعداد شركت هاي حاضر در پرتفوي سهام عدالت 49 شركت هستند كه ارزش مقطع واگذاري آن ها 266 هزار و 363 ميليارد ريال بوده كه با توجه به تورم اقتصادي و در پي آن رشد شاخص و افزايش قيمت سهام شركت ها در بازار سرمايه، ارزش روز پرتفوي بيش از 49 ميليون مشمول سهام عدالت افزايش يافته و 1468هزار و 430ميليارد ريال برآورد مي شود. اين موضوع حكايت از 5.5 برابر شدن ارزش سهام مشمولان دارد.

اين در حالي است كه رقم اشاره شده بالاترين رقمي بوده كه پرتفوي سهام عدالت از زمان اجراي اين طرح از سال 85 تاكنون به آن دست يافته است. بر اين اساس نگاهي به پرتفوي سهام عدالت نشان مي دهد از 49 شركت حاضر در اين سبد تعداد 35شركت بورسي هستند كه ارزش مقطع واگذاري آن ها 227 هزار و 825 ميليارد ريال و ارزش روز آن ها به 1429هزار و 892ميليارد ريال افزايش يافته است.

به علاوه اينكه در اين پرتفوي، 14 شركت غيربورسي نيز حضور دارند كه ارزش مقطع واگذاري آن ها 38 هزار و 538 ميليارد ريال و ارزش روز آن ها همين مبلغ برآورد شده است.
منبع خبر:
 بورس نيوز
 

 

 

کلمات کلیدی