سهام 4 شرکت دولتی واگذار می شود

سهام 4 شرکت دولتی واگذار می شود

سازمان خصوصی‌سازی بلوک‌های 15 درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان و نیز بلوک 12.31درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می کند.

پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

پالایش نفت شیراز ، پالایش نفت لاوان

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(etf) در مرداد ماه

عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(etf) در مرداد ماه

رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه¬گذاری قابل معامله(etf) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت¬های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.