تعداد کل سهام قابل واگذاری

1,641,123,456

درصد کل سهام قابل واگذاری

16/41

قیمت پایه هر سهم (ریال)

29,531

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

48,464,016,779,136

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50

مدت اقساط (ماه)

18

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1399/4/30

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای