تعداد سهام بلوکی

110,615,600

تعداد سهام ترجیحی

6,506,800

تعداد کل سهام قابل واگذاری

117,122,400

درصد کل سهام قابل واگذاری

36

قیمت پایه هر سهم (ریال)

170,184

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

19,932,358,521,600

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

40%

مدت اقساط (ماه)

18

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1399/6/31

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای