تعداد کل سهام قابل واگذاری

1,278,233,806

درصد کل سهام قابل واگذاری

8/86

قیمت پایه هر سهم (ریال)

6,390

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

8,167,914,020,340

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

40

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

بورس

تاریخ عرضه

1399/12/16

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای