تعداد سهام بلوکی

14,250

تعداد سهام ترجیحی

750

تعداد کل سهام قابل واگذاری

15,000

درصد کل سهام قابل واگذاری

100

قیمت پایه هر سهم (ریال)

8,625,334

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

129,380,010,000

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50 %

مدت اقساط (ماه)

12

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس(بازارسوم)

تاریخ عرضه

لغو شد

چندرسانه‌ای