تعداد سهام بلوکی

271,354,538

تعداد سهام ترجیحی

14,281,817

تعداد کل سهام قابل واگذاری

285,636,355

درصد کل سهام قابل واگذاری

7/32

قیمت پایه هر سهم (ریال)

10,830

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

3,093,441,724,650

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

50 %

مدت اقساط (ماه)

12

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس

تاریخ عرضه

1399/10/20

نتیجه عرضه

عدم فروش


معرفی شرکت

چندرسانه‌ای