تعداد کل سهام قابل واگذاری

343,197,446

درصد کل سهام قابل واگذاری

11/44

قیمت پایه هر سهم (ریال)

4,875

ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری (ریال)

1,673,087,549,250

شرایط تسویه ثمن معامله

حصه نقدی

30

مدت اقساط (ماه)

24

فاصله اقساط

6 ماه

روش واگذاری

فرابورس

تاریخ عرضه

لغو شد


معرفی شرکت

دفتر کیش
دفتر تهران

چندرسانه‌ای