سهام 4 شرکت دولتی واگذار می شود

سهام 4 شرکت دولتی واگذار می شود

سازمان خصوصی‌سازی بلوک‌های 15 درصدی سهام شرکت‌های پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان و نیز بلوک 12.31درصدی شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را واگذار می کند.

عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(etf) در مرداد ماه

عرضه دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله(etf) در مرداد ماه

رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: اقدامات لازم به منظور تشکیل دومین صندوق سرمایه¬گذاری قابل معامله(etf) با نام «صنایع پالایش نفت» متشکل از شرکت¬های پالایش نفت تبریز، پالایش نفت بندرعباس، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت تهران توسط وزارت نفت در مرحله انجام بوده و امید است تا پایان مرداد ماه این صندوق نیز از طریق پذیره نویسی عمومی تشکیل شود.

سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران عرضه می شود

سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران عرضه می شود

رییس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد: با تصویب هیات واگذاری ۱۳/۰۲درصد از سهام شركت سرمایه گذاری ملی ایران با مجوز این هیات و توسط سازمان خصوصی سازی به صورت خرد و تدریجی در بازار عرضه شود تا عامه مردم بتوانند با خرید آن از منافع این تصمیم، منتفع شوند