صفحه اصلي > گزارشات تصویری 
 


معارفه رئیس جدید سازمان خصوصی سازی (7)


دوازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه (8)


دیدار با جمعی از مدیران و کارشناسان صندوق جهانی (5)


همایش ملی کاوش در علوم ورزشی (5)


غرفه سازمان خصوصی سازی در نمایشگاه بین المللی کیش (8)


نشست تخصصی سازمان خصوصی سازی در نمایشگاه کیش (6)


افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی - جزیره کیش (6)


نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی سازی (7)


اولین جلسه هیات واگذاری در سال 95 (5)


جلسه هیات واگذاری 94.11.10 (5)


جلسه هیات واگذاری 94.06.07 (4)


جلسه هیات واگذاری 94.05.24 (5)


جلسه هیئت واگذاری 94.02.19 (6)


برگزاری مزایده استقلال و پرسپولیس 94.02.09 (10)


نشست خبری- 93.11.14 (8)


نمایشگاه کیش 93.07.29 (11)


نشست تخصصی خصوصی سازی در نمایشگاه کیش 93.08.01 (7)


مجمع سازمان 93.07.09 (7)


تودیع و معارفه - 93.06.12 (8)


نشست خبری - 93.06.11 (8)


هیات واگذاری 25-05-93 (6)


هیات واگذاری 04-05-93 (5)


جلسه هیات واگذاری 24-03-93 (6)


جلسه هیات واگذاری 10-03-93 (6)


جلسه معاون حقوقی وزیر اقتصاد با مدیران کل دستگاه تابع (6)


کنفرانس مطبوعاتی رئیس کل (6)


معارفه رئیس کل جدید سازمان خصوصی سازی (10)


بورس در روز عرضه هلدینگ 92.01.27 (10)


معارفه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 91.12.22 (16)


نشست خبری رئیس کل سازمان خصوصی سازی 91.11.16 (15)


همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای اصل 44 قانون اساسی 91.10.11 (21)


نخستین همایش خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در ورزش 91.09.29 (17)


معارفه فولاد خوزستان 91.09.12 (7)


معارفه ذوب آهن اصفهان 91.09.07 (6)


معارفه فولاد زاگرس و نیروگاه زرند 910814 (8)


نشست خبری رییس سازمان خصوصی سازی 910626 (26)


تودیع و معارفه رئیس کل سازمان خصوصی سازی 11-05-91 (23)


افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه 91/02/19 (14)


معارفه ذوب آهن اصفهان برای واگذاری در فرابورس 90/11/17 (14)
 
/*انتهای پیام*/