صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر امور سهام عدالت 
 

   شرح وظايف دفتر امور سهام عدالت


۱-        حضور در مجامع عمومي شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت به منظور اطلاع از تصميمات مجامع عمومي ياد شده و اخذ صورتجلسات آن.
۲-        تهيه و نگهداري اطلاعات مجامع عمومي شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت در قالب بانك اطلاعاتي و ارائه گزارش به مراجع ذيربط يا ساير واحدهاي اجرايي سازمان.
۳-        تهيه گزارشات تحليلي مختلف در مورد واگذاري سهام عدالت و ارائه به مراجع ذيربط و يا اطلاع رساني عمومي در خصوص آن حسب مورد.
۴-        بررسي مشكلات و چالش هاي فرا روي طرح توزيع سهام عدالت و تهيه پيش نويس قوانين و مقررات لازم و ارائه به هيئت عامل به منظور تصويب در مراجع مربوط.
۵-        همكاري لازم با شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت و سازمان بورس و اوراق بهادار، شركت بورس تهران و فرابورس ايران به منظور ثبت و پذيرش شركتهاي سرمايه گذاري ياد شده در بورس اوراق بهادار.
۶-        تعامل ، راهنمايي، آموزش و پاسخگويي به سوالات و ابهامات شركتهاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني هاي شهرستاني سهام عدالت و دريافت اطلاعات عملكردي و مالي آنها.
۷-        ارسال اطلاعات اوليه مشمولان واخذ اطلاعات ثبت نام شدگان نهايي سهام عدالت از شركتهاي استاني و شهرستاني سهام عدالت و اعمال در بانك اطلاعاتي مشمولان سهام عدالت.
۸-        پاسخگويي به مراجعات مردمي مشمولين سهام عدالت و ارائه پاسخ سوالات متداول مرتبط با سهام عدالت از طريق سامانه اينترنتي سازمان.
۹-        همكاري با شركتهاي مادر تخصصي در مورد اعمال مديريت و مالكيت سهام شركتهاي  سرمايه پذير سهام عدالت تا موعد آزاد سازي آن.
۱۰-   انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد..