صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر نظارت و پيگيري مطالبات  
 

  شرح وظايف دفتر نظارت و پيگيري مطالبات


۱-  پيگيري وصول مطالبات سازمان ناشي از واگذاري بنگاه ها .
۲-  ثبت و نگهداري وضعيت اقساط خريداران از طريق تهيه بانك اطلاعاتي مربوطه ، محاسبه وجه التزام و تاخير در تاديه اقساط و پيگيري وصول آن .
۳-  انجام امور مربوط به اختتام كليه قراردادهاي واگذاري اعم از بررسي و آزادسازی سهام و تسویه حساب با خریداران.
۴-  پيگيري وصول سود سهام عدالت پس از برگزاري مجامع شركتهاي سرمايه پذير سهام عدالت و اعلام ميزان مطالبات سازمان.
۵-  نظارت از طريق انجام بازرسي ويژه از عملكرد شركتهاي واگذار شده و خريداران آنها از طريق اعزام  بازرسان ويژه سازمان در شركتهاي مذكور و اخذ و ارائه گزارش واصله به مراجع ذيربط .
۶-  نظارت بر اجرای تعهدات خاص قراردادي خریداران در انواع واگذاری‌های بلوکی سهام و انعكاس به موقع هر گونه تخلف.
۷-  بررسي و صدور مجوزهاي درخواستي بنگاه هاي واگذار شده شامل اخذ تسهيلات بانكي، خريد و فروش دارايي ها، توثيق و ترهين و اجاره اموال، تغييرات سرمايه و اساسنامه و اجازه ثبت صورتجلسات مربوطه.
۸-   بررسی مسائل و مشكلات پيش روي شرکت‌های واگذار شده و ارائه راه‌کارهای لازم و همكاري با خريداران شركت هاي مذكور براي رفع اين مشكلات.
۹- بررسي و پيشنهاد اعمال تشویق‌ها و تخفیف‌ها مطابق قوانين و مقررات مربوطه در راستاي ترغيب و حمايت از بخش خصوصي .
۱۰-انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.