صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف > دفتر حقوقي وقراردادهاي واگذاري 
 

شرح وظايف دفتر حقوقي وقراردادهاي واگذاري

 

۱- جمع آوري اطلاعات، تحقیق، تعقیب و دفاع از دعاوی و شکایات له يا عليه سازمان در مراجع قضایی و غيرقضايي و ساير مراجع قانوني و تقاضاي اجرا و تعقيب عمليات اجرايي در مراحل مختلف.
۲- انجام امور ثبتی سازمان در ادارات و دفاتر اسناد رسمی.
۳- ارائه نظرات حقوقي و مشاوره‌ای در کلیه امور حقوقی سازماني و پاسخگويي به استعلامات درون و برون سازماني.
۴- بررسی، اظهارنظر حقوقي در خصوص پیش‌نویس كليه لوایح قانونی، تصویب‌نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با فعاليت سازمان.
۵- بررسي، اظهار نظر و ارائه راهكار حقوقي در جهت رفع اختلاف نظرهاي حقوقي سازمان با ساير اشخاص.
۶- معرفي نماينده و شركت در جلسات رسيدگي در مراجع قضايي، غير قضايي و ساير مراجع قانوني.
۷- گردآوري، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مورد عمل سازمان.
۸- اظهارنظر در خصوص انتخاب وكلاي دادگستري توسط سازمان و نظارت بر انعقاد قرارداد وكالت با وكلاي دادگستري.
۹- تنظیم کلیه قراردادهای واگذاری بنگاه‌ها بر اساس مدارك و مستندات مربوط به واگذاري ها و ثبت قراردادهاي واگذاري در سيستم آرشيو الكترونيكي قراردادها و اسكن و نگهداري اصل قراردادها.
۱۰- اخذ وثايق مورد نياز، اسناد و مدارک مربوط به تضمین‌ها و تعهدات طرف قرارداد.
۱۱- پیش‌بینی اولویت‌ها، ترجیحات و تعهدات قابل دریافت از خریداران و یا تشویق‌ها و حمایت‌های قابل تخصیص به آنان جهت درج در متون قراردادها.
۱۲- دريافت دفاتر نقل و انتقال سهام و انتقال سهام به نام خريداران در دفتر نقل و انتقال سهام شركت و توثيق همزمان آن به نفع سازمان و دريافت سند توثيق سهام شركت هاي بورسي از شركت سپرده گذاري و تسويه وجوه مركزي.
۱۳- امضاء صورتجلسه نقل و انتقال سهام به نمايندگي از سازمان در مواردي كه در اساسنامه شركت هاي مورد واگذاري انتقال منوط به مصوبه مجمع يا هيات مديره باشد.
۱۴- ارائه اطلاعات شركت هاي واگذار شده به منظور صدور بيمه نامه مسئوليت مجريان.
۱۵- آزاد سازي سهام از وثيقه، پس از تسويه مطالبات با تأييد اداره كل امور مالي و ذيحسابي.
۱۶- تخصيص سهام ترجيحي به مديران، كاركنان و بازنشستگان همان بنگاه و مديران با تجربه، متخصص و كارآمد در چارچوب قوانين و مقررات.
۱۷- استعلام ممنوع المعامله نبودن اشخاص شركت كننده در مزايده‌ها از دفاتر اسناد رسمي و اعلام نتيجه به دفتر بازاريابي و واگذاري بنگاهها.
۱۸- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.