صفحه اصلي > درباره ما > شرح وظايف >  مديريت حراست  
 

شرح وظايف مديريت حراست


۱- حفاظت از تأسیسات، اسناد، مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده سازمان.
۲- اعمال نظارت های لازم به منظور کنترل رفت و آمد ارباب رجوع به واحدهای سازمان؛ و توزيع و جمع‌آوري فرم‌هاي نظرسنجي.
۳- نظارت بر نحوه ورود، صدور، نقل و انتقال اسناد، مدارک طبقه بندی شده مربوط به سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه.
۴- اعمال کنترل و نظارت بر ساختمان‌ها و تأسیسات سازمان و کارکنان آنها از جنبه حراستی، حفاظتي و امنيتي و تهیه گزارش‌های لازم.
۵- انجام وظایف مربوط به اداره امور دبیرخانه محرمانه سازمان.
۶- نظارت بر ورود و خروج کارکنان، کالاها و اموال سازمان.
۷- دریافت مدارک شرکت در مزایده و مناقصه به منظور ارائه به کمیسیون‌هاي مربوطه در موعد مقرر.
۸- تدوين سياست‌ها و دستورالعمل هاي امنيتي لازم در خصوص حراست فناوري اطلاعات.
۹- تهيه و اجراي دستورالعمل‌هاي لازم درخصوص پدافند غيرعامل.
۱۰- انجام بررسي‌هاي لازم در خصوص استعلامات مربوط به نيروي انساني نظير انتصاب، انتقال و ...
۱۱- انجام ساير وظايف در راستاي قوانين و مقررات نظير( برنامه هاي تحول اداري، سند راهبردي، برنامه هاي عملياتي و تكميل نظام جامع آماري سازمان خصوصي سازي) و يا امور ارجاعي از سوي مقام صلاحيتدار حسب مورد.