صفحه اصلي > پژوهشی > دانلود گزارشات مدیریتی طرح‌های پژوهشی سازمان 
 

دانلود گزارشات مدیریتی طرحهای پژوهشی سازمان

ردیف عنوان گزارش دانلود
۱ گزارش ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده (سال 1393)
۲ بررسی تطبیقی خصوصی سازی حوزه راه و ترابری
۳ بررسی تطبیقی نحوه خصوصی سازی نیروگاهها
۴ بررسي تطبيقي نحوه خصوصي سازي شرکتهاي پست
۵ همکاری متقابل دولت و نهادهای مالی
۶ تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای واگذار شده
۷ راهکارهاي عمليِ توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني
۸ ارزیابی عملکرد قبل و پس از واگذاری شرکتهای واگذار شده(سال 1396)
۹ مقایسه تطبیقی  مدل های ارزیابی عملکرد و ارائه مدل برای ایران

 

 شما می توانید با کلیک بر روی هر آیکون، اطلاعات لازم را مشاهده نمایید                                                                              

 

/*انتهای پیام*/