صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > آیین نامه خرید خدمات مالی، فنی،مدیریتی از بخش غیر دولتی 
 

آیین‌نامه خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های بخش غیر دولتی در فعالیت های گروه (3) ماده (2) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی

تصویب نامه شماره 99599/ت43078 ك مورخ 1388/05/17

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات - وزارت نفت- وزارت راه و ترابری- وزارت نیرو - بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران- بیمه مركزی ایران- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

 

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین‌ نامه های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387-  به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب ­نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14 ، آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3)

 

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف- قانون: قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی.

ب- خدمت: محصول غیر ملموسی كه استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفكیك نیست.

ج- بنگاه: واحد اقتصادی كه در تولید كالا یا خدمت فعالیت می­‌کند، اعم از آن كه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.

ماده 2- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی در خصوص فعالیت‌های یازده‌گانه موضوع گروه (3) ماده (2) قانون در هر مورد با تشخیص بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا موسسه دولتی ذی‌ربط مجاز است.

تبصره 1- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت‌هایی كه به صورت بنگاه دولتی اداره می‌شوند، با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیأت مدیره بنگاه مجاز است.

تبصره 2- خرید خدمات موضوع این ماده در مورد فعالیت‌های بند (3) گروه (3) ماده(2) قانون با تشخیص فرماندهی كل نیروهای مسلح مجاز است.

تبصره 3- خرید خدمات موضوع این ماده توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مركزی ایران با تشخیص رییس كل آنها مجاز است.

ماده 3- به منظور ایجاد ظرفیت‌های مناسب برای امكان ارایه مطلوب خدمات فنی، مالی، مهندسی و مدیریتی توسط بخش غیر دولتی، دستگاه‌های اجرایی ذی ربط مكلفند حمایت‌های لازم را برای ایجاد، توسعه و توانمندسازی بخش غیر دولتی برای انجام خدمات موضوع این آیین‌نامه معمول دارند، به نحوی كه زمینه‌های لازم برای حضور این بخش فراهم شود.      

ماده 4- در خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاه‌های غیردولتی به شرح مواد مذكور توسط دستگاه‌های اجرایی ذی ربط رعایت ماده (29) قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد عمل هر دستگاه حسب مورد ضروری خواهد بود.

ماده 5- اقدام دستگاه‌ها در خرید خدمات از بنگاه‌های غیردولتی باید به گونه‌ای باشد كه سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت فعالیت‌های موضوع این آیین‌نامه همچنان در اختیار دولت باشد.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

/*انتهای پیام*/