صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۸ > مصوبه هیات واگذاری - ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ 
 

مصوبه هیات واگذاری مورخ 1398/03/04

 

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری– وزارت اموراقتصادی و دارایی– سازمان برنامه و بودجه كشور

 اتاق تعاون ایران– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران- شورای رقابت

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

            سیصد و پنجاهمین جلسه هیات واگذاری رأس ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/03/04 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

 

  1. بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی موضوع جزء (1) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه 1398 کل کشور صرفاً مشمول خریداران سهام کنترلی مورد واگذاری و یا آن دسته از خریدارانی که با احتساب سهام تحت تملک خود در زمان واگذاری، سهامدار کنترلی شوند، خواهد بود. سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد شاخص‌های بررسی صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضیان اقدام نماید.
  2. حسب گزارش «سازمان بورس و اوراق بهادار» در خصوص مصوبه مورخ 1397/04/30 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و براساس مصوبه مذكور و نیز مصوبه مورخ 1397/03/29 شورای یاد شده با عرضه باقی مانده سهام متعلق به دولت در 18 شركت‌ بورسی و فرابورسی به صورت نقدی (با مهلت پرداخت 20 روز کاری) و بلوكی با قیمت و شرایط به شرح جدول پیوست توسط سازمان خصوصی سازی تا پایان تیرماه سال جاری موافقت و مقرر شد:

الف- تا تصویب دستورالعمل موضوع بند (1) فوق، چنانچه برنده رقابت هر یک از بنگاه­‌های موضوع این بند با احتساب سهام قبلی تحت مالکیت خود به عنوان سهامدار کنترلی شناخته شود، ارزیابی صلاحیت آن ضرورت خواهد داشت و «سازمان خصوصی سازی» در فاصله زمانی روز واگذاری تا روز قطعیت معامله نسبت به ارائه پیشنهاد تعیین صلاحیت خریدار اقدام می‌نماید تا در صورت تأیید هیات واگذاری، قطعیت معامله احراز گردد. این موضوع می‌بایست توسط «سازمان خصوصی سازی» و «سازمان بورس و اوراق بهادار» در آگهی عرضه سهام درج شود.

ب- در صورت عدم فروش یك یا چند مورد از سهام‌ بنگاه‌های عرضه شده موضوع بند (2)، «سازمان بورس و اوراق بهادار» نسبت به تدوین سازوكار مناسب جهت عرضه سهام شركت‌های یاد شده در قالب روش‌های توأمان واگذاری سهام بلوكی، تدریجی و یا «صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله» (ETF) اقدام نماید.

ج- با توجه به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص توثیق و یا انسداد سهام قابل واگذاری متعلق به دولت در برخی از شرکـت‌های موضوع بند (2)، مقرر شد سازمان خصوصی سـازی مـراتب تکلیف دستگاه‌های اجرایی و یا شرکت‌های مادرتخصصی ذیربط را به انجام اقدامات لازم برای رفع توثیق و انسداد از سهام مشمول واگذاری ابلاغ نموده و نتیجه به هیات گزارش شود.

  1. باتوجه به انقضای تاریخ اعتبار قیمت پایه تعدادی از بنگاه‌های قیمت‌گذاری شده در مرحله تصویب مقرر شد سازمان خصوصی سازی نسبت به تجدید قیمت‌گذاری بنگاه‌های یاد شده اقدام نماید.
  2. بـه استناد بند (3) ماده (18) قـانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی بـا اصلاح ماده (6) اساسنامه‌ شركت‌های «آب و فاضلاب روستایی استان كردستان»، «آب و فاضلاب روستایی استان همدان»، «آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان»، «آب و فاضلاب روستایی استان مازندران»، «آب و فاضلاب روستایی استان چهارمحال و بختیاری (سهامی خاص)» و  «سهامی آب منطقه‌ای كهگیلویه و بویراحمد» با موضوع تغییر سرمایه به شرح پیوست موافقت گردید. در ضمن مقرر شد اصلاح اساسنامه‌ شركت‌های «مدیریت تولید برق هرمزگان»، «آزمایشگاه فنی و مكانیك خاك» و «ملی حفاری ایران» به همراه اصلاحیه فهرست موارد مشمول واگذاری در جلسات آتی هیات واگذاری طرح و تصمیم‌گیری شود.
  3. «عناوین مشاغل مربوط به مشمولین آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری» در سال 1398 مطرح و پس از بحث و بررسی به استناد ماده (3) آیین‌نامه مذكور به ‌شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.
  4. ادامه گزارش «ارزیابی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی با تاكید بر تعیین سیاست‌های واگذاری در دوره‌های آتی» مطرح و به همراه سایر پیشنهادات اجرایی در جلسات مورخ 1397/12/06 و 1397/12/13 به شرح جدول پیوست جمع‌بندی و مورد موافقت قرار گرفت.

 

این تصویب‌نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قـانون اساسی ابـلاغ می‏‌گـردد.

 

 

با صلوات بر محمد و آل محمد

مجلس شورای اسلامی- وزارت دادگستری وزارت اموراقتصادی و دارایی سازمان برنامه و بودجه کشور

 اتاق تعاون ایران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- شورای رقابت

«دستورالعمل اجرایی مصوبه مورخ 30/04/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا)»

 

ماده 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از طریق سازمان خصوصی سازی، باقی‌مانده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس متعلق به  دولت را ابتدا از طریق روشهای مندرج در ماده (19) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و در صورت عدم فروش، این سهام را  در قالب صندوق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصصی یا بخشی قابل معامله، عرضه و واگذار نماید.

تبصره- سهام متعلق به دولت در شرکت‌های بورسی در صورتی‌که حداکثر بیست درصد باشد، ابتدا به صورت بلوکی و نقد و با 20 درصد بالای قیمت معاملاتی سهام عرضه خواهد شد.

ماده 2- فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری یاد شده با تخفیف حداکثر 20 درصدی نسبت به ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق (براساس قیمت تابلوی دارایی‌های صندوق) به اشخاص حقیقی مجاز است. میزان تخفیف براساس نوع و زمینه فعالیت صندوق و به تشخیص شورای عالی بورس و اوراق بهادار تعیین می گردد.

ماده 3- بانک‌های دولتی مکلفند همکاری لازم جهت فراهم شدن دسترسی عموم برای سرمایه‌گذاری در واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق های یاد شده از جمله اخذ درخواست انجام معاملات واحدهای سرمایه گذاری از طریق شعب خود را به عمل آورند.

ماده 4- انتقال سهام شرکت‌های مشمول از طریق ایجاد و عرضه واحدهای صندوق‌های تخصصی یا بخشی، به صورت مرحله‌ای امکان پذیر است.

ماده 5- صندوق یا صندوق‌ها توسط هیئت امناء (هیئت موسس) شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس)، وزیر دادگستری، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس اتاق تعاون ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو ناظر هیئت واگذاری تاسیس می شود.

تبصره: سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیرخانه هیئت امناء صندوق یا صندوق ها و رییس کل آن به عنوان دبیر هیئت امناء تعیین می شود و وظیفه پیگیری تاسیس و راه اندازی صندوق یا صندوق‌های پیشنهادی را نیز برعهده دارد.

ماده 6- دارندگان معادل یک صدم درصد از واحدهای صندوق‌های تشکیل شده به عنوان دارنده حق رای در مجمع عمومی صندوق حضور خواهند داشت و هرگاه میزان مجموع آرای ایشان بیش از 20 درصد شود مجمع عمومی با ترکیبی از هیئت امنای قبلی و دارندگان سهام ممتاز تشکیل خواهد شد.

ماده 7- سایر ترتیبات اجرایی و موارد پیش بینی نشده احتمالی در این مصوبه حسب مورد با تصویب هیئت واگذاری یا شورای عالی بورس مجری خواهد بود.

/*انتهای پیام*/