صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۵/۱۲/۲۱ 
 

مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري وزارت اموراقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور

 اتاق تعاون ايران اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران–  شورای رقابت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       سيصد و بيست و هفتمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفـت: 

1- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، مقرر شد با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1,298 ريـال جمعا به مبلغ 2,347,552,416,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده، مندرج در بند (4) مصوبه مورخ 22/08/1395 مورد عرضه مجدد قرارگيرد.

2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 52/43 درصد سهام شركت «بين‌المللي مهندسي ايران (ایریتک)» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 58,353  ريـال جمعا به مبلغ 457,114,060,800 ريال براساس  ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 20 درصد نقد و مابقي در اقساط 5 ساله طي 10 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.

3- قيمت پايه و شرايط واگذاري «77 تخته فرش اماني نزد شركت سهامي فرش ايران» جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، جمعا به مبلغ 10,700,000,000 ريال به‏صورت نقد از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت.

4- تعیین تکلیف سهام متعلق به شركت‌هاي شهرك‌هاي صنعتي استاني و سازمان صنايع كوچك و شهرك‏هاي صنعتي ايران در شركت‌هاي «تعاوني پيشگامان كوير يزد»، «شهر صنعتي كرمانشاه»، «نمايشگاه بين‌المللي خوزستان» و «شهرك صنعتي فيروزكوه» مطرح و پس از بحث و بررسی مقرر شد نام شرکت‏های مذکور در فهرست گروه (1) موارد مشمول واگذاری قرار گيرد.

5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، با توجه به بدهي شركت مذكور به «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» به مبلغ 76,500,000,000 ريال، مقرر شد از قيمت مصوب مورخ 22/08/1395 معادل مبلغ مذكور كسر و با قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 6,394 ريـال جمعا به مبلغ 8,683,052,000,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 8 ساله طي 16 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده واگذار گردد.

6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 40 درصد سهام شركت «ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس» متعلق به شركت شهرك‌هاي كشاورزي جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 16,494 ريـال جمعا به مبلغ 2,146,463,184,000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 6 ساله طي 12 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده مورد تصويب قرار گرفت و خريدار موظف گرديد در حدود اختيارات سهامداري تلاش نمايد كلمه «ملي» را از نام شرکت مذکور حذف نمايد. همچنین مقرر شد در صورتی که سایر سهامداران شرکت بـه فـروش سهام خود با قیمت و شرایط مصوب هیئت واگذاری تمايل داشته باشند، سازمان خصوصی‌سازی نسبت ‏به درج آن در آگهی اقدام نماید.

7- «عناوين مشاغل مربوط به مشمولين آيين نامه اجرايي نحوه بيمه مسئولان و مجريان امر واگذاري» در سال 1396 مطرح و پس از بحث و بررسي به استناد ماده (3) آيين‏نامه مذكور به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت.

8- به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (51) اساسنامه شرکت «مجتمع صنايع دهلران سپهر» با موضوع تغيير سال مالي به شرح پيوست موافقت شد.

9- اصلاح ماده (10) دستورالعمل «نحوه تنظيم قراردادهاي واگذاري» با موضوع «تعيين تكليف بدهي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري به شركت‌هاي مادرتخصصي ذيربط و چگونگي توثيق سهام خريداري شده نزد شركت هاي مذكور پس از تسويه حساب با سازمان خصوصي سازي بابت ضمانت پرداخت بدهي‌هاي مذكور» مطرح و مورد موافقت قرار نگرفت.

10- به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اصلاح ماده (5) اساسنامه شرکت «توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور» با موضوع افزايش سرمايه به شرح پيوست موافقت شد.

11- موضوع «اصلاح ساختار تعدادي از شركت‏هاي مشمول واگذاري در سال 1395» مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به مواد (16) و (19) قانون اجرای سیاست‏های کلی اصل (44) قانون اساسی و آیین‌نامه‌های مربوط با پرداخت مبلغ 228،667،671،103 ريال به شركت هاي مندرج در ليست پیوست موافقت و مقرر شـد:

الف- درصورت فروش سهام شرکتهای مذکور قبل از جذب اعتبار تخصيص يافته و در صورت توافق با خریدار و افزودن مبلغ اصلاح ساختار به ثمن معامله، نسبت به اصلاح ساختار و تخصیص مبالغ اقدام شود.

ب- درخصوص سایر شرکتها، مبالغ تخصیص یافته بابت اصلاح ساختار عینا به قیمت پایه سهام مصوب شرکت‏های فوق اضافه شود.

12- گزارش سازمان خصوصي سازي مبني بر بخشودگي خسارت تاخير در تاديه «گروه اميرمنصور آريا» خريدار شركت هاي «فولاد اکسین خوزستان»، «گروه ملی صنعت فولاد ایران»، «خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)» و «ماشین سازی لرستان» مطرح و با درنظر گرفتن مبالغ 1،006،567،452،896 و 337،485،773،021 ريال به عنوان خسارت تاخير در تاديه قراردادهاي واگذاري شركت‌هاي «فولاد اکسین خوزستان» و «گروه ملی صنعت فولاد ایران» تا تاريخ 21/12/1395 و همچنين با توجه به اختيار هيئت واگذاري موضوع بند (4) مصوبه شماره 60586 مورخ 06/04/1395 شوراي عالي اجراي سياست‏هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، با بخشودگي خسارات تاخير در تاديه قراردادهاي فوق از زمان سررسيد تا زمان تاديه كامل اصل و فرع اقساط قراردادهاي واگذاري موافقت گرديد و تصمیم گیری درخصوص بخشودگی خسارات تاخیر در تادیه قراردادهای واگذاری شرکت های «خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)» و «ماشین سازی لرستان» به جلسات آتي موکول شد.

13- موضوع ارائه تخفيف به شركت «مهندسي، مديريت و سرمايه گذاري رزموند» خريدار شركت‌ «توسعه صنايع نفت و گاز سرو» مطرح و در اجراي تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه «نظام اقساطي واگذاری»  با تخفيف مبلغ 62,819,344 ريال از سود فروش اقساطي قرارداد واگذاري شركت فوق موافقت شد.

14- باتوجه به «ضرورت تسريع در تعيين تكليف بدهي ايميدرو به بيمه ساچه ايتاليا بابت اجراي طرح هرمزال و آمادگي بانك صنعت و معدن براي تسويه با بيمه مذكور» مقرر گرديد در صورت عدم تمايل خريدار «طرح هرمزال» به پرداخت اقساط «بيمه ساچه» در فاصله زماني كوتاهتر از مهلت اعلام شده در آگهي عرضه طرح هرمزال، «بانك صنعت و معدن» در قبال تسويه بدهي ايميدرو به بيمه ساچه، طي قراردادي با خريدار طرح مذكور وصول اقساط را متناسب با زمان مقرر در آگهي عرضه از خريدار طرح هرمزال مطالبه و اسناد مالي لازم را اخذ نمايد. سازمان خصوصي سازي نيز باتوجه به اينكه دارايي طرح هرمزال و سهام فروخته شده شركت «مجتمع آلومينيوم المهدي» را به طور كامل در وثيقه خود دارد، ايفاي تعهد خريدار هرمزال به بانك فوق را تضمين نمايد.

                                                                                                                                                                                                           

اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

 

 

                                                                                                                                    علي طيب نيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/*انتهای پیام*/