صفحه اصلي > سند راهبردی > سال های قبل > اقدامات راهبردی مرتبط با اهداف تعيين شده توسط سازمان در سال ۱۳۹۵ 
 

اقدامات راهبردی مرتبط با اهداف تعيين شده توسط سازمان خصوصي سازي در سال 1395

ضميمه مرتبط با جدول اهداف-«شاخص‌هاي عمومي ارزيابي عملكرد مرتبط با سازمان خصوصي سازي» در سال 1395

   دانلود فایل : eghdamat-5sale-zamime-95.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود فایل : eghdamat-rahbordi-5sale-95.pdf           حجم فایل 153 KB
/*انتهای پیام*/