صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۹/۰۷ 
 

 « با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »
مجلس شوراي اسلامي- وزارت دادگستري– وزارت اموراقتصادي و دارايي– معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق تعاون ايران– اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران– شورای رقابت
وزارت نفت
«مصوبه هيئت واگذاري»سيصد و بيست و سومين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت 13:00 روز يكشنبه مورخ 07/09/1395 تشكيل و موضوع زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
- باتوجه به تعهد خريداران شركت «پتروشيمي دماوند» به تامين نقدينگي مورد نياز براي تكميل پروژه مذكور مقرر شد ضمن كاهش 10 درصد قيمت پايه عرضه 80 درصد سهام شركت ياد شده متعلق به شركت مادرتخصصي ملي صنايع پتروشيمي موضوع بند (4) مصوبه مورخ 01/08/1395، در شرايط واگذاري آن نيز احتساب و اعمال 2 سال تنفس در پرداخت اقساط سازمان خصوصي‌سازي و پرداخت مطالبات شركت مادرتخصصي مذكور مطابق قرارداد با شركت پتروشيمي دماوند (بدون احتساب سود فروش اقساطي صرفا براي دوره تنفس) درج شود و سازمان خصوصي‌سازي براساس اين قيمت پايه و شرايط و طبق مصوبه قبلي هيئت، سهام مذكور را مجدداً آگهي و عرضه نمايد.
خريدار با تاييد شركت ملي صنايع پتروشيمي، مجاز به تغيير سيماي طرح خواهد بود. ساير شرايط و ترتيبات مصوب قبلي هيئت كماكان پابرجاست و در آگهي درج خواهد شد.


اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./علي طيب نيا


 

/*انتهای پیام*/