صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هيات واگذاري - ۹۵/۰۸/۰۸ 
 

« با صلوات بَر مُحمّد و آل مُحمّد »

 « مصوبه هيئت واگذاري »

سيصد و بيست و يكمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/8 روز شنبه مورخ 08/08/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:

 1- برخي تغييرات در فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري در سال 1395 به تفكيك گروه‌هاي (1) و (2) ماده (2) قانون اجـراي سياست‏هاي كلـي اصـل (44) قانون اساسي تـوسط سازمان خصوصي‌سازي مطـرح و پـس از بحـث و بـررسي به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: الف) خـروج نـام شركت‌ «مادرتخصصي سازمان مجري ساختمانها و تـأسيسات دولتي و عمومي» و «كليه امـوال و دارائي‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي غيرحاكميتي شركت‌ مادرتخصصي سازمان ملي زمين و مسكن» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسـازي» از فهـرسـت بنگـاه‌هـاي قـابـل واگـذاري بـه استنـاد تصـویب‏نـامـه شمــاره 149022/ت43541هـ مورخ 27/07/1388 هيئت محترم وزيران و اصلاحیه آن به شماره 192445/ت50095هـ مورخ 28/12/1392. ب) خـروج نـام «كليه اموال و دارائي‏هاي مربوط به فعاليت‏هاي غيرحاكميتي شركت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازي» از فهـرست بنگـاه‌هـاي قـابل واگذاري به استناد تبصره (ب) ماده (161) قـانون برنامه پنجم تـوسعه و براساس نـامه شمـاره 48867/30434 مـورخ 06/05/1395 معاونت حقوقی رئیس جمهور. ج) خـروج نـام شركت «مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور» زيرمجموعه «وزارت راه و شهرسازي» از فهرست بنگاه‌هـاي قـابل واگـذاري در سال 1395. د) خروج نام شركت «عمران و مسكن‌سازان منطقه جنوب» (استان كرمان) از فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري با توجه به عدم مالكيت مستقيم دولت در شركت «عمران و مسكن‌سازان استان كرمان» و تعلق 6/19 درصد سهام شركت فوق به شركت «عمران و مسكن‌سازان ايران» كه نام آن در فهرست واگذاري‌هاي سال 1395 درج شده است. هـ) انتقال نام شركت«نمايشگاه‌هاي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران (بدون زمين)» از گروه (1) به گروه (2) فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري به استناد تصويب نامه شماره 98457/ت46401هـ مورخ 12/05/1390 هئيت محترم وزيران. و) خروج نام شركت‌هاي «پست جمهوري اسلامي ايران» و «خدمات هوايي پست و مخابرات-پيام» از فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري به موجب قانون اساسنامه شركت «ملي پست جمهوري اسلامي ايران». ز) درج نام شركت «توليدي منيزيم گستر اريش» در گروه (1) فهرست بنگاه‌هاي قابل واگذاري. ح) تصويب اموال و دارايي‌هاي قابل واگذاري شركت «توسعه و نگهداري اماكن ورزشي كشور» به شرح جدول پيوست به منظور بررسی، پیشنهاد و تعیین شیوه مناسب واگذاری آنها. همچنین مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي در اجرای بند (6) مصوبه جلسه مورخ 03/05/1394، موضوع انتقال مالكيت ساختمان‌هاي متعلق به شركت «ساختمان و خدمات نوساز» واقع در فرمانيه و بلوارآفريقاي تهران به سازمان حسابرسی را پیگیری و نتیجه به هیئت واگذاری اعلام گردد.

 2- قيمت پايه و شرايط واگذاري 20 درصد سهام شركت‌ «بهمن گنو» متعلق به شركت مادرتخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران مطرح و پس از بحث و بررسي به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي انحلال شركت يادشده تصويب و مقرر شد «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)» و «وزارت نفت» به عنوان سهامداران شرکت فوق ظرف مدت دو ماه از تاريخ جلسه ابهامات موجود در حساب‏های فیمابین بابت شركت فوق را تعیین تکلیف نموده و نتيجه به هيئت واگذاري اعلام شود.

 3- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت‌هاي «غله و خدمات بازرگاني مناطق 4، 5، 7، 8، 9،10، 11، 12 و13» و «سيلوهاي متعلق به شركت بازرگاني دولتي ايران واقع در حوزه فعاليت شركت‏هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق2، 3، 5، 6، 7، 9، 12و 13» جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي قيمت پايه و شرايط موارد ياد شده به شرح پيوست تصويب شد. در ضمن شركت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران مكلف گرديد فهرست كليه «سيلوهاي» متعلقه خود را جهت درج در فهرست واگذاري‌هاي سال 1395 به سازمان خصوصي‌سازي اعلام نمايد. ضمنا سازمان خصوصي سازي مكلف شد پيشنهاد خروج نام شركت‌هاي «غله و خدمات بازرگاني مناطق 1، 2، 3، 4 و 5 » از «سبد سهام عدالت» را از هيئت محترم وزيران پيگيري نمايد.

 4- مقرر شد سيلوهايي آگهي شوندكه شركت‏هاي «غله و خدمات بازرگاني» متناسب با آنها نيز داراي مصوبه قيمت باشند و در آگهي درج شود در صورت وجود متقاضي خريد براي شركت‌هاي غله و خدمات بازرگاني مناطق مذكور نسبت به گشايش پاكات پيشنهاد قيمت سيلوهاي مرتبط با هر شركت اقدام خواهد شد.

 5- موضوع بازتعريف ماموريت‏هاي اساسنامه‏اي شركت «احداث صنعت» مطرح و مقرر شد سازمان خصوصی‏سازی در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوي شرکت مذکور درخصوص عدم رعايت مصوبات هيئت واگذاري به مراجع قضایی شكايت نمايد. همچنين مقرر شد سازمان خصوصي‌سازي اقدامات لازم به منظور آماده سازي و واگذاري شركت مذكور را انجام دهد. 6- موضوع ارائه تخفيف به شركت «نويد زرشيمي» خريدار شركت «پتروشيمي باختر» مطرح و در اجراي تبصره (1) ماده (3) آيين‌نامه «نظام اقساطي» با اعطاي تخفيف به مبلغ 617،955،157،448 ريال از سود فروش اقساطي قرارداد واگذاري (معادل 75/10 درصد از سود فروش اقساطي معامله) به نحوي كه معادل اين مبلغ از اقساط آخر قرارداد كسر ‌گردد موافقت شد. بديهي است اعمال تخفيف منوط به انجام به موقع كليه تعهدات خريدار تا پايان قرارداد و اعاده دعاوي قبلي خريدار و عدم طرح دعوي جديد عليه سازمان خصوصي‌سازي به مراجع قضايي خواهد بود. اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./ علي طيب نيا

/*انتهای پیام*/