صفحه اصلي >  قوانین و مقررات >  آرشیو مصوبات هیات واگذاری > سال ۱۳۹۵ > مصوبه هیات واگذاری - ۹۵/۰۶/۱۳ 
 


سيصد و نوزدهمين جلسه هيئت واگذاري رأس ساعت-/9 روز شنبه مورخ 13/06/1395 در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكيل و موارد زير پس از بحث و بررسي مورد اتخاذ تصميم قرار گرفت:
1- موضوع تعيين تكليف نحوه وصول مطالبات سازمان خصوصي سازي از شركت‌هاي واگذار شده به «گروه توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» و شركتهاي وابستـه مطرح و بـا توجه بـه اتمام مهلت سـه ماهه مندرج در بند (1) مصوبه مورخ 29/03/1395 مقرر شد سازمان ياد شده بابت وصول مطالبات از خریداران شرکت‏های واگذار شده، نسبت به ارسال گردشكار به رياست محترم قوه قضائيه و اعلام نظر هيئت واگذاري مبني بر لزوم عرضه و فروش سهام در وثیقه آنها در چارچوب اختیارات ناشی از قراردادهای واگذاری مبادرت و سپس اقدامات فروش سهام وثيقه را انجام دهد.
2- موضوع «تعيين قيمت سهام ترجيحي جذب نشده شركت پتروشيمي مرواريد» مطرح و پس از بحث و بررسي، واگذاري تعداد 592،946 سهم از سهام تكراري واگذار شده به احدي از سهامداران شركت مذكور به متقاضيان جامانده از مرحله اول واگذاري سهام ترجيحي به قيمت هر سهم 7،049 ريال بـه شرح جـدول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد سازمان خصوصي‏سازي نسبت به واگذاري سهام مذكور به متقاضيان واجد شرايط با رعايت مقررات اقدام نمايد.
3- موضوع اعطای تخفيف به شركت «صنعتي نويد زرشيمي» خريدار شركت «پتروشيمي باختر» مطرح و تصمیم‏گیری در این خصوص به جلسات آتی موکول شد.
4- قيمت پايه و شرايط واگذاري 20 درصد سهام شركت «بهمن گنو» متعلق به شركت مادرتخصصي ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جهت واگذاري مطرح و مقرر شد ظرف مدت يك ماه از تاريخ جلسه و رفع اختلاف مربوط به تعیین میزان قطعی سهام دولت در شرکت مذکور توسط شركت مادرتخصصي ذيربط و سهامدار غير دولتي آن، نسبت به طرح مجدد موضوع در جلسه اقدام گردد
5- قيمت پايه و شرايط واگذاري 20 درصد سهام شركت «پالايش پارسيان سپهر» متعلق به شركت مادرتخصصي ملی گاز ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 69,815 ريـال جمعا به مبلغ 139,630,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد از طريـق مزايده بـه شرح جـدول پيوست مـورد تصـويب قـرار گـرفت.
6- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «لوله گستر اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 1،526 ريـال جمعا به مبلغ 2،759،911،392،000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 7 ساله طي 14 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده بـه شرح جـداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت.
7- قيمت پايه و شرايط واگذاري 100 درصد سهام شركت «مجتمع صنعتي اسفراين» متعلق به شركت مادرتخصصي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي، قيمت پايه هـر سهم بـه مبلغ 8,048 ريـال جمعا به مبلغ 10,929,184,000,000 ريال براساس ارزش روز خالص دارائيها به‏صورت نقد و اقساط شامل 10 درصد نقد و مابقي در اقساط 7 ساله طي 14 قسـط بـا فـواصل زماني6 ماهه از طريق مزايده بـه شرح جـداول پيوست مورد تصويب قرار گرفت و مقرر شد نحوه وصول طلب شركت مادرتخصصي ذيربط از شركت مذكور از زمان واگذاري شركت (خصوصي شدن) مطابق با شرايط مشابه و نرخ سود پرداخت اقساط توسط خريدار به سازمان خصوصي‏سازي تعيين و در آگهي عرضه و قرارداد واگذاري درج شود.
8- پيشنهاد انحلال شركت «توسعه كارآفرينان صنعت مهر» مطرح و به استناد بند (و) ماده (19) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مورد موافقت قرار گرفت.
9- قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك «كشتارگاه صنعتي اقليد فارس» متعلق بـه شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع دركيلومتر 9 جاده اقليد سورمق به ارزش 100،000،000،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسط بـا فـواصل زمـاني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مـزايده بـه شرح جـداول پيوست واگذار گردد.
10- قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك «كشتارگاه ياسوج» متعلق بـه شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع دركيلومتر 7 جاده ياسوج به ارزش 100،000،000،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسط با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده بـه شرح جـداول پيوست واگذار گردد.
11- قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك «كشتارگاه صنعتي ايلام» متعلق بـه شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، تجهيزات، تاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكور واقع در شهرك صنعتي ششدار ايلام به ارزش 100،000،000،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسط با فواصل زماني 6 ماهه جهت واگذاري از طریق مزايده بـه شرح جـداول پيوست واگذار گردد.
12- قيمت پايـه و شرايط واگـذاري اموال و املاك «كشتارگاه جونقان» متعلق بـه شركت پشتيباني امور دام كشور جهت واگذاري از طريق مزايده مطرح و پس از بحث و بررسي مقرر شد مجموعه عرصه، اعيان، تجهيزات، تـاسيسات و حق الامتياز كشتارگاه مذكـور واقـع در جـاده شهركرد بـه جـونقان بـه ارزش 150،000،000،000 ريال به‏صورت نقد و اقساط شامل 5 درصد نقد و مابقي به صورت اقساط 8 ساله طي 16 قسط بـا فـواصل زماني 6 ماهه جهت واگـذاري از طریق مزايده بـه شرح جـداول پيوست واگذار گردد.
13- مقرر شد آن ميزان از منابع صرف شده براي تامين هزينه‏هاي كشتارگاه‏هاي «صنعتي اقليد فارس»، «ياسوج»، «صنعتي ايلام» و «جونقان» در مقطـع زمـاني قطعيت معـامله تا تـاريخ تحـويل مورد معامله بـه خريـداران كه از محل درآمدهاي متعلقه كشتارگاه تامين نشود، به عنوان هزينه مازاد محسوب و پرداخت آن جزء تعهد خريداران نخواهد بود و شركت مادرتخصصي ذيربط مكلف به تقبل و پرداخت هزينه هاي فوق مي باشد.


اين تصويبنامه در اجراي قسمت اخير ماده (39) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي ابلاغ مي‏گردد./

علي طيب نيا

 

/*انتهای پیام*/