جهت مشاهده و دانلود، بر روی لینک ذیل کلیک کنید:

   دانلود فایل : ضميمه ج           حجم فایل 54 KB
   دانلود فایل : ضميمه ب           حجم فایل 64 KB
   دانلود فایل : گروه2           حجم فایل 48 KB
   دانلود فایل : گروه 1           حجم فایل 64 KB
   دانلود فایل : گزارش عملكرد اقدامات راهبردي سازمان خصوصي سازي در نه ماهه سال 1394           حجم فایل 202 KB
/*انتهای پیام*/