صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > مدیریت دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل 
 
فرزانه فراشی

فرزانه فراشی

مدیر دبیرخانه هیات واگذاری و هیات عامل
میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی برنامه ریزی وتحلیل سیستم‌های اقتصادی

سابقه خدمت

11 سال

آخرین سوابق کاری

رئیس گروه آمار

کارشناس مسئول برنامه ریزی

/*انتهای پیام*/