صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > اداره کل امور مالی و ذیحسابی 
 

حمید شکرالله زاده

ذیحساب و مدیرکل دفتر امور مالی
میزان تحصیلات

کارشناسی مدیریت دولتی

سابقه خدمت

30 سال

آخرین سوابق کاری

ذیحساب و مدیر کل

/*انتهای پیام*/