صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر فناوری اطلاعات 
 

مهدی طریحی

مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات
میزان تحصیلات

کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

سابقه خدمت

۱۴ سال

آخرین سوابق کاری

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات

معاون مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

رئیس گروه نرم افزار

رئیس گروه آمار

/*انتهای پیام*/