صفحه اصلي > درباره ما > اطلاعات مدیران > دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاری‌ها 
 

مهنوش مفتوح

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تحلیل واگذاری‌ها
میزان تحصیلات

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

سابقه خدمت

13 سال

آخرین سوابق کاری

مديركل دفتر مطالعات و آمار و برنامه ريزی

مديركل دفتر حوزه رئيس كل و همكاری‌های بين الملل

مدير حوزه مدير عامل

مدير مطالعات و برنامه‌ريزی

/*انتهای پیام*/