جناب آقای مهندس پوری حسینی
ریاست محترم سازمان خصوصی سازی


 

با سلام؛

ضمن تأیید سند راهبردی پیشنهاد شده توسط جنابعالی و ابلاغ آن برای اجرا، در سند تهیه شده اهداف و اقدامات مربوط به تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشاركت عمومی و توسعه توانمندی‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی كم رنگ دیده شده یا مسكوت مانده است. لذا الزامی است طی چهار ماه آینده در مورد چگونگی احیای این مأموریت‌ها تصمیم گیری شود و در سند شش ماه بعدی این اهداف درج شود.

همچنین الزامی است:
گزارش تحقق اهداف و پیشرفت اقدامات پیش‌بینی شده در این سند با همكاری سامانه‌ی مدیریت استراتژیك به صورت سه ماه یك‌بار تهیه و برای اینجانب ارسال شود.
سند مذكور انتشار عمومی یابد تا زمینه نقد و بررسی آن توسط كارشناسان و صاحب‌نظران فراهم شود.
بر مبنای تغییر سیاستها، تكالیف، شرایط و همچنین بازخوردهای دریافتی، سند راهبردی در بازه های زمانی دست كم شش ماهه روزآمد شود.

از ایزد منان خواستار توفیق جنابعالی و تمام همكارانتان برای تحقق اهداف و اقدامات راهبردی پیش بینی شده می‌باشم.


علی طیب نیا              

سند راهبردی سازمان خصوصی سازی(اهداف راهبردی)

 

 

پیوست اول - اهداف

پیوست دوم - اقدامات

/*انتهای پیام*/