صفحه اصلي > درباره ما > هيات عامل 
 
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی

میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان

داود خانی

داود خانی

عضو هیات عامل و معاون برنامه ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی

زهره عالی پور

زهره عالی پور

عضو هیات عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه ها

سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

عضو هیات عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها

/*انتهای پیام*/