صفحه اصلي > سند راهبردی > سال های قبل > پیام رییس کل سازمان 
 

بسمه تعالی

در محیط پیچیده و پر تحول امروزی، تدوین برنامه برای تأمین كارایی و عملكرد اثر بخش سازمان‌ها، رخدادی است كه شیوه اداره امور را متحول نموده است. فرآیند اتخاذ تصمیمات استراتژیک و اجرای اقدامات متناظر با آن برای تحقق تغییرات عمده و اساسی با هدف کسب نتایج یا منافع استراتژیک است و این امر می تواند تاثیر اساسی بر نتایج کلیدی عملکرد هر سیستم اقتصادی اجتماعی ایجاد كند.
سازمان خصوصی‌سازی نیز در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور و با توجه به ابلاغیه های مقام معظم رهبری در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با طرح اهداف بلند مدتی از جمله «افزایش توان ثروت آفرینی كشور»، «شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی»، «ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری»، «افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی»، «افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی»، «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی»، «تقویت انضباط، سلامت و شفافیت مالی و اداری»، «افزایش جذب سرمایه‏های خارجی » و «سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها»، نیازمند برنامه های میان مدت و كوتاه مدت است؛ تا اهداف بلند مدت خود را به وسیله این برنامه­ها محقق نماید.

بر این اساس سند اولویت های راهبردی سازمان خصوصی­سازی كه در برگیرنده محورهای اساسی تغییر در کل مجموعه خانواده وزارت اقتصاد است، طی نامه شماره 226775 مورخ 28/12/1392 از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. سند مذكور با در نظر گرفتن استراتژی‌های کلی تعیین شده این سازمان، تدوین گردیده است؛ و با الهام از اهداف راهبردی و استراتژی‌های کلی، از یک سو لازم است اقدامات راهبردی تعیین و برای تحقق آن کوشش به عمل آید و از سویی دیگر اولویت های مشخص شده سالانه، مبنایی برای سنجش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به عنوان متولی امر خصوصی‌سازی قرار گیرد.

از مهمترین ویژگی‌های سند راهبردی سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شده توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی برای سال 1393، هم راستایی آن با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری است. همچنین اولویتهای تعیین شده در سند مزبور، در برگیرنده تكالیف و وظایف این سازمان در اسناد بالادستی زیر نیز می باشد:

  • سند چشم انداز 20 ساله كشور؛
  •  تکالیف مندرج در قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی»؛
  •  تکالیف مندرج در آیین نامه های مربوط؛
  •  تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1393 كل كشور؛ و
  •  تکالیف مندرج در اولویت ها و اهداف راهبردی سازمان خصوصی سازی.

ابلاغیه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جناب آقای دكتر طیب­نیا ترسیم كننده افق و جایگاه آتی سازمان خصوصی­سازی است. امید است با استقرار نظام مدیریت استراتژیك و پیگیری اجرای سند مذكور بتوان با همسو نمودن كلیه برنامه­ها و فعالیت­های این سازمان بطور هدفمند، همراستا با تمام اعضای خانواده وزارت اقتصاد به تحقق اصول قانون­مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید و انجام رسالت وزارت متبوع جامه عمل پوشاند.

 

پوری حسینی
معاون وزیر و رئیس كل
سازمان خصوصی سازی
سال 1393

/*انتهای پیام*/