صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > سایر مصوبات > دستورالعمل برگزاري و نحوه اداره جلسات هيات نظارت بر مقررات زدايي 
 

 

مصوب شماره 63/2/98133 مورخ 1388/02/14 هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها و پروانه فعالیت ­های اقتصادی

دستورالعمل برگزاری و نحوه اداره جلسات و اخذ تصمیمات هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌ های اقتصادی

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی ودارایی

 

ماده 1- اصطلاحات به كار رفته در این دستورالعمل دارای معانی زیر است:

قانون: قانون اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی مصوب سال 1387.

هیأت: هیأت نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌ های اقتصادی موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون.

دبیرخانه: دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های كلی اصل (44) قانون اساسی، موضوع تبصره (2) ماده (41) قانون، مستقر در معاونت امور بانكی، بیمه و شركت‌ های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

ماده2- جلسات عادی هیأت با دستور جلسه مشخص و با دعوت كتبی دبیرخانه، هر دو هفته یكبار در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل می شود.

تبصره- حسب ضرورت، بنابه هماهنگی دبیرخانه با اعضای هیأت، جلسات فوق ‌العاده تشكیل می‌ شود.

ماده3- دعوت از اعضای هیأت حداقل یك هفته قبل از تشكیل جلسه از سوی دبیرخانه به عمل می‌ آید.دستور جلسه و مستندات آن به همراه دعوت‌ نامه برای اعضاء ارسال می‌ شود.

ماده4- اعضای هیأت از بین خود یك نفر را به عنوان رییس و یك نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت یك سال تعیین می‌ نمایند.در خاتمه این مدت انتخاب مجدد به عمل می‌ آید.

تبصره- ریاست جلسات بر عهده رییس هیأت و در غیاب وی بر عهده نایب رییس هیأت است. رییس هیأت مسئول ابلاغ مصوبات و سخنگوی هیأت است.

ماده5- جلسات هیأت با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اكثریت نسبی اعضای هیأت معتبر است.

تبصره1- دبیرخانه تصمیمات اعضاء را در صورتجلسه‌ ای ثبت و نگهداری می‌نماید و موظف است به طریق مقتضی تصمیمات هیأت را به اطلاع عموم برساند.

 تبصره2- عدم حضور هر یك از اعضای هیأت در چهار جلسه متوالی و یا شش جلسه غیر متوالی بدون اطلاع و هماهنگی قبلی در طول یك سال، پس از طرح در هیأت از سوی رییس هیأت به رییس جمهور منعكس خواهد شد.

ماده6- هیأت برای رسیدگی كارشناسی موضوعات، حسب مورد نسبت به تشكیل كارگروه‌ های تخصصی تصمیم ‌گیری می‌ نماید.نحوه فعالیت و موضوعات قابل رسیدگی در كارگروه ‌های تخصصی از سوی هیأت تعیین خواهد شد.

ماده7- حضور كارشناسان و مسئولان دستگاه ‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص صاحب‌نظر برای شركت در جلسات هیأت، حسب موضوع مربوط، با تصمیم قبلی اعضاء و دعوت كتبی دبیرخانه مجاز است.

ماده8- دبیرخانه حسب ضرورت، عوامل كارشناسی، بررسی، بازرسی و نظارت مورد نیاز هیأت برای انجام وظایف موضوع تبصره (4) ماده (7) قانون و آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون و اقدامات اجرایی این دستورالعمل را فراهم می‌نماید.

ماده9- این دستورالعمل در (9) ماده و (4) تبصره در تاریخ 1388/02/08 به تصویب هیأت رسیده است و هرگونه اصلاح یا تغییر در آن، با تصمیم اكثریت نسبی اعضای هیأت صورت خواهد گرفت.

 

 

 

 


/*انتهای پیام*/