سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

تصویب­ نامه "سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی– تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی"، موضوع بند (3) ماده (42) قانون

مصوب شماره 63/101276 مورخ 1389/06/13

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

 

شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، درجلسه مورخ 1389/05/21، به استناد بند (3) ماده (42) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به منظور سازماندهی فعالیت‌های فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تصویب نمود:

1- تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلفند نسبت به تهیه برنامه فرهنگی- تبلیغی با هدف ارتقای باورها، ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع و مولد و پشتیبانی از تولید و توسعه آن و ایجاد فضای مطلوب كسب و كار اقدام نمایند و فعالیت اجرایی مناسب برای بهبود آن‌ها از طریق فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و تبلیغ برای گروه‌های مختلف مردم از قبیل نخبگان، اساتید حوزه و دانشگاه، امامان جمعه و جماعات، مدیران، كارمندان، كارگران، دانش‌آموزان و دانشجویان را با بهره‌گیری از شیوه‌های موثر فرهنگی و تبلیغی و خدمات مراكز، نهادها و موسسات فرهنگی و اشخاص خبره حقیقی و حقوقی ذی‌ربط به عمل آورند.

2- دستگاه‌های اجرایی مكلفند مفاد بند (1) فوق را در قالب محورهای زیر عملیاتی نمایند:

الف- توسعه بینش فرهنگی جامعه نسبت به لزوم تحدید نقش دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش نقش بخش خصوصی

 • تبیین موضوع گذر از اقتصاد دولتی و تصدی امور اقتصادی توسط مردم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف نهادها از قبیل سازمان‌های مردم نهاد
 • آماده كردن جامعه برای پذیرفتن تغییرات ساختاری در اقتصاد ملی و اطلاع‌رسانی و شفافیت در این زمینه
 • بسترسازی فرهنگی برای پذیرش اعمال حاكمیت به جای اعمال تصدی توسط دولت
 • آموزش و گسترش فرهنگ در تمامی سطوح اجتماعی برای پذیرش و ایفای نقش از سوی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی
 • ترویج كارآفرینی، ارزشمند بودن پس انداز، سرمایه‌گذاری مولد و الگوسازی اشخاص، فعالان و تشكل‌های اقتصادی موفق

ب- ارتقاء و گسترش باور و فرهنگ عمومی نسبت به انجام فعالیت‌های اقتصادی به شكل تعاونی

 • گسترش و ترویج روحیه مشاركت و فرهنگ تعاون بین مردم و در فعالیت‌های اقتصادی به عنوان یك الگوی ارزشی مبتنی بر اسلام
 • تبلیغات و اطلاع‌رسانی گسترده در جهت آگاهی مردم از مزایای تشكیل و توسعه تعاونی‌ها و اولویت‌گذاری انجام فعالیت‌های اقتصادی به شكل تعاونی
 • معرفی زمینه‌ها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت در قالب تشكلهای تعاونی
 • معرفی و الگوسازی شركت‌ها و تشكل‌های تعاونی موفق

ج- توسعه و ترویج فرهنگ رقابت و منع انحصار

 • اشاعه فرهنگ رقابت سالم و مقابله با رفتارهای اقتصادی انحصارگرایانه
 • ترغیب و تسهیل دسترسی یكسان افراد جامعه به اطلاعات اقتصادی و فراهم نمودن فرصت‌های عادلانه برای همگان
 • اشاعه فرهنگ گردش شفاف و سالم اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی

د- توسعه و گسترش فرهنگ اسلامی در فعالیت‌های اقتصادی

 • ارتقاء و توسعه وجدان كاری و انضباط اجتماعی و تسریع در انجام امور مردم
 • ترویج فرهنگ توكل، قناعت، صرفه‌جویی، تحصیل مال حلال، عدم اسراف و تبذیر و فرهنگ‌سازی مصرف بهینه منابع

 3- وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری مكلفند با رعایت مفاد مذكور در این تصویب ‌نامه، نسبت به درج محتوی و انعكاس مفاهیم مرتبط با چگونگی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، در آموزش‌های پایه و كتب درسی و دانشگاهی اقدام نمایند.

4- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است ضمن رعایت مفاد مذكور در این تصویب ‌نامه، در راستای وظایف اساسی خود، زمینه بحث و تبادل نظر علمی و نظری در مورد اصول و فرآیند صحیح انتقال اقتصاد از دولت به بخش‌های غیردولتی را فراهم آورده و با تولید برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در جهت گسترش آگاهی عمومی در زمینه سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، به مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید.

5- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف است برنامه‌های آموزشی ویژه برای تمامی دستگاه‌‌های اجرایی كشور تهیه نماید تا از طریق آن اصول و مبانی نظری سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی و قانون مربوط به این سیاست‌ها، آموزش داده شود. دستگاه‌های اجرایی مكلفند با هماهنگی معاونت یاد شده، اقدامات لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مورد نظر را در سطح واحدهای اجرایی خود فراهم آورند.

6- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است اقدامات لازم به منظور توسعه فرهنگ حمایت از پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را در زمینه‌های مذكور در این تصویب­ نامه به عمل آورد.

7- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، با همكاری وزارت كشور و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در كشور را به تفكیك ملی و استانی شناسایی نموده و نسبت به اطلاع‌رسانی، تبلیغ و ترویج آن اقدام نماید.

8- وزارت امور خارجه مكلف است با رعایت مفاد مذكور در این تصویب ‌نامه، با اقدامات موثر فرهنگی و تبلیغی، از طریق نمایندگی‌های خود، وضعیت كشور را از جهت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تولید برای ایرانیان مقیم خارج از كشور و موسسات اقتصادی بین ­المللی منعكس و زمینه‌های مناسب برای همكاری و مشاركت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی كشورهای دیگر را فراهم نماید.

9- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف هستند برنامه‌های فرهنگی- تبلیغاتی خود در اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را در قالب محورهای مورد نظر این تصویب نامه، هماهنگ و اجرا نمایند.

10- تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (86) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مكلف هستند هر شش ماه یك بار گزارش اقدامات فرهنگی- تبلیغاتی خود را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی) ارایه نمایند.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی ودارایی و دبیر شورا

/*انتهای پیام*/