دستورالعمل نحوه تشكیل جلسات هیأت واگذاری

دستورالعمل نحوه تشكیل جلسات هیأت واگذاری، موضوع ماده (39)

مصوب شماره:151201  مورخ 1387/09/20 هیأت واگذاری

 بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- وزارت دادگستری- مجلس شورای اسلامی- اتاق تعاون مركزی جمهوری اسلامی ایران - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

 ماده 1- هیأت حداقل یك جلسه در ماه خواهد داشت كه با دعوت كتبی دبیر هیأت تشكیل می‌گردد.

ماده 2- جلسات هیأت در صورت لزوم به پیشنهاد دبیر هیأت به طور فوق‌العاده تشكیل خواهد شد.

ماده 3- در دعوت نامه دستور جلسه قید و مستندات مربوط حداقل ظرف 3 روز كاری از قبل برای اعضاء هیأت ارسال می‌گردد.

ماده 4- جلسات هیأت بـا حضور حداقـل چهار (4) نفر از اعضاء بـه نحوی كه حداقـل (2) نفر از ایشان دارای حق رأی باشند رسمیت می‌یابد و مصوبات آن بـا اكثریت آراء حاضرین صـاحب رأی اعتبار دارد. به هر حال، تصمیمات جلسه با حداقل (2) رأی كه در برگیرنده رأی رئیس هیأت (یا نایب رییس) باشد معتبر خواهد بود.» (1)

تبصره: جهت تشكیل جلسه، حضور رییس و یا نایب رییس الزامیست.

ماده 5- مصوبات جلسات هیأت توسط دبیر تهیه و توسط رئیس هیأت ابلاغ می‌گردد.

تبصره: ‌پیش‌نویس مصوبه كه در روز جلسه تهیه می‌شود، برای اعضای دارای حق رای فرستاده می‌شود. اعضای مزبور ظرف مدت سه روز كاری از زمان دریافت پیش‌نویس نسبت به تأیید و ارسال آن به دبیرخانه هیأت واگذاری اقدام می‌نمایند و عدم ارسال آن در مهلت مقرر به منزله تایید مصوبه خواهد بود.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت

 

 

1. اصلاحی به موجب تصویب ­نامه شماره 83477 مورخ 1393/05/25 هیأت واگذاری.

 

/*انتهای پیام*/