صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هیات واگذاری > آیین نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری 
 

آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری

آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری، موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (40) قانون

مصوب شماره: 204537 مورخ 1387/12/13 هیأت واگذاری

 بسمه تعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"

مجلس شورای اسلامی – وزارت دادگستری - وزارت امور اقتصادی و دارایی – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران - اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

 

هیأت واگذاری در جلسه مورخ 1387/11/21 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به استناد جزء (1) بند (ب) ماده (40) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) قانون اساسی، آیین نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی نحوه بیمه مسئولان و مجریان امر واگذاری

  ماده 1- سازمان خصوصی ‌سازی موظف است به عنوان بیمه‌گذار، تمامی مسئولیت مدنی، محكومیت جزایی مالی، محكومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و هر محكومیت قابل تقویم به جزای نقدی كلیه مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیرعمدی آنان در ارتباط با واگذاری، چه به عنوان مسئولیت جمعی و چه به عنوان مسئولیت انفرادی، نزد یك یا چند شركت از شركت‌های بیمه به نحوی بیمه نماید كه بیمه‌گر بتواند كلیه هزینه‌ها و خساراتی را كه هر یك از مسئولان و مجریان امر واگذاری تحت هر یك از عناوین مذكور ملزم به پرداخت آن می‌شوند بپردازد.

میزان هزینه‌ها و خسارت؛ و عمد یا غیرعمد بودن جرم یا خطا، توسط محاكم قضایی و یا مراجع ذیصلاح دیگر، تعیین می‌شود.

 ماده 2- تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی موضوع این آیین‌نامه، ظرف مدت حداكثر 4 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، توسط بیمه مركزی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 ماده3- حداقل سالی یك ‌بار فهرست مشاغل مسئولان، مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری موضوع این آیین‌نامه و مصادیق مسئولیت‌های هر شغل به پیشنهاد سازمان خصوصی ‌سازی به تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

 ماده 4 - سازمان خصوصی ‌سازی موظف است در هر سال به مأخذ برنامه واگذاری همان سال توافق‌نامه‌ای با یك یا چند شركت از شركت‌های بیمه به منظور پوشش بیمه‌ای كامل كلیه مسئولان، مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری منعقد نماید.در چارچوب این توافق‌نامه، در هر مورد واگذاری و در زمان انعقاد قرارداد مربوطه، فهرست اشخاص تحت پوشش به همراه میزان حداكثر تعهد بیمه‌گر برای هر یك از این افراد، از سوی سازمان خصوصی ‌سازی به بیمه‌گر اعلام و بر اساس آن گواهی بیمه صادر خواهد شد.

 ماده 5 - در صورت بروز هرگونه مشكل از مصادیق ماده (1) این آیین‌نامه برای مسئولان، مجریان و دست‌اندركاران امر واگذاری، درخصوص واگذاری‌های قبل از تصویب این آیین‌نامه، حسب مورد موضوع از طریق سازمان خصوصی ‌سازی به هیأت واگذاری گزارش شده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آمد.

 ماده 6- سازمان خصوصی‌ سازی اعتبار مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه را به عنوان هزینه واگذاری، از محل درآمدهای حاصل از واگذاری تامین خواهد نمود.                 

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت

 

/*انتهای پیام*/