صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > تصويب نامه تنفيذ برخي مصوبات موضوع ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه 
 

تنفیذ برخی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

 

تصویب‌نامه شماره 113438/ت40877ﻫـ مورخ 1387/07/07 هیأت وزیران

 

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1387/06/24 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

تا زمان تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر مقررات اجرایی مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی كه مرجع تصویب آنها هیأت وزیران تعیین شده است، مطابق مهلت‌های قانونی، تمامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383 - كه درخصوص فرآیند واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به تصویب هیأت وزیران رسیده است از جمله موارد زیر و اصلاحات بعدی آنها جهت اجرا تنفیذ می‌شود:

  1. آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام متعلق به دولت و شركت‌های دولتی، تخفیف‌ها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران موضوع تصویب‌نامه شماره 20781/ت34197ك مورخ 1387/02/16.
  2. آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب‌نامه شماره 13195/ت36586هـ مورخ 1386/02/01.
  3. آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت موضوع تصویب‌نامه شماره 104159/ت36254هـ مورخ 1385/08/28.
  4. آیین‌نامه اجرایی ماده (15) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- موضوع تصویب‌نامه شماره 29149/ت33099هـ مورخ 1384/05/11.
  5. آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) ماده (14) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع برقراری نظام اقساطی فروش سهام موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- موضوع تصویب‌نامه شماره29082/ت33099هـ مورخ1384/05/11.
  6. آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب‌نامه شماره 27923/ت33389 هـ مورخ1384/05/08.
  7. اساسنامه سازمان خصوصی سازی موضوع تصویب‌نامه شماره 7858/ت23708 مورخ1380/02/26. 

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

 

/*انتهای پیام*/