صفحه اصلي >  قوانین و مقررات > مقررات مرتبط با قانون اجرای سياست‌های کلی اصل ٤٤  > مصوبات هيات وزيران > آيين نامه نحوه تشكيل و نظارت بر شركت های تعاونی سهامی عام 
 

آیین ­نامه اجرایی نحوه تشكیل و نظارت بر شركت ‌های تعاونی سهامی عام

تصویب نامه شماره 99596/ت43079ك مورخ  1388/05/17

كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

                                                               

بسمه تعالی

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزیران عضو كارگروه تصویب آیین­ نامه ‌های مربوط به قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387-  به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب­ نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14 آیین­ نامه اجرایی نحوه تشكیل و نظارت بر شركت‌های تعاونی سهامی عام را به شرح زیر تصویب نمودند:

«آیین ­نامه اجرایی نحوه تشكیل و نظارت بر شركت‌های تعاونی سهامی عام»

 ماده1- شركت‌های تعاونی سهامی عام شركت‌هایی هستند كه با رعایت جزء (9) ماده (1) و در چارچوب محدودیت‌های مندرج در ماده (12) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی كه در این آیین­ نامه قانون نامیده می‌شود با اخذ مجوز از وزارت تعاون ایجاد می‌شوند.

تبصره- هر شركت سهامی یا تعاونی می‌تواند با اصلاح اساسنامه در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت مفاد این آیین ­نامه و با مجوز وزارت تعاون به شركت تعاونی سهامی عام تبدیل شود.

ماده2- وزارت تعاون مكلف است از طرق زیر بر فعالیت شركت‌های تعاونی سهامی عام نظارت نماید:

  1. انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده (12) قانون
  2. حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی.
  3. انجام تشریفات بلوك بندی از جمله انجام انتخابات بلوك‌ها.
  4. اخذ گزارش‌های موردی و سالانه مجامع عمومی.
  5. دسترسی به دفتر نقل و انتقال یا معاملات سهام.
  6. ارایه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیمات شركت‌های مذكور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آن‌ها.

تبصره- نظارت وزارت تعاون بر فعالیت شركت‌های تعاونی سهامی عام مطابق نظارت بر سایر شركت‌های تعاونی است كه از طریق وزارت مذكور اعلام می‌شود.

ماده3- تغییر نوع شركت‌های تعاونی سهامی عام منوط به تعیین تكلیف مزایای برخوردار شده از آن است كه پس از تایید وزارت تعاون و نیز سایر مراجع پیش‌بینی شده در اساسنامه صورت می‌گیرد.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

/*انتهای پیام*/