صفحه اصلي > آمار و عملکرد واگذاری > آرشیو اطلاعیه‌های ماده 23 
 
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

پتروشیمی بیستون متعلق به دولت، پتروشیمی بیستون به وکالت از سهامداران عمده، سیلوی کنگاور منطقه(9)، دو قطعه زمین واقع در میدان امام شهرستان ساری.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

شنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٨
مشاهده آگهی
«آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

کشت و صنعت و دامپروری مغان، جایگاه سوخت شماره (3) شیراز، انبار غله ماسور، زمین سردخانه چابهار، ساختمان اداری و انبار میبد – منطقه (10)، ساختمان اداری و انبار ابرکوه – منطقه (10)، سیلوی مهاباد- منطقه (8)، سیلوی اهواز- منطقه (4)

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٧
مشاهده آگهی
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی »

تولید نیروی برق شاهرود، سیلوی قدیم خرم آباد منطقه(12)، جایگاه سوخت نساء - استان البرز، جایگاه سوخت خرم بید، جایگاه سوخت شماره(17) تهران، جایگاه سوخت خوی

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

دوشنبه ٣٠ مهر ١٣٩٧
مشاهده آگهی
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی»

شهر صنعتی کرمانشاه، پالایش پارس فرآیند شیراز، مکان سابق کشتارگاه قدیم اصفهان، سیلوی اردبیل- منطقه (7)، کشتارگاه صنعتی جونقان، 77 تخته فرش، جایگاه سوخت بیرجند، جایگاه سوخت شماره (2) زاهدان، جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساری، جایگاه سوخت شوشتر، جایگاه سوخت CNG منجر موئی، جایگاه سوخت بندر خمیر.

سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای ماده 23 قانون اجراي سياست های كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، اطلاعات مربوط به واگذاری سهام/بنگاه مديريتی و كنترلی را به شرح فایل پیوست اعلام می نمايد.

شنبه ٢١ مهر ١٣٩٧
مشاهده آگهی
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي »

جایگاه سوخت شماره (1) اهواز و جایگاه سوخت شماره (2) اهواز و جایگاه سوخت شماره (3) اهواز و جایگاه سوخت شماره (6) اهواز

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

يکشنبه ٦ اسفند ١٣٩٦
مشاهده آگهی
« آگهی اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي »

فرآوری مواد پروتئینی استان کردستان و فرآوری مواد پروتئینی اهواز ومقره سازی ایران و جایگاه سوخت ارومیه و....

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد:

سه شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٦
مشاهده آگهی
آگهی مربوط به واگذاري سهام بنگاه مديريتي و کنترلی

پالایش نفت کرمانشاه,غله و خدمات بازرگانی منطقه (7) و...

سازمان خصوصی‌سازی در راستاي اجراي ماده 23 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44 ) قانون اساسي، اطلاعات مربوط به واگذاري سهام/بنگاه مديريتي و كنترلي را به شرح زير اعلام مي نمايد

شنبه ١٧ تير ١٣٩٦
مشاهده آگهی

2 صفحه بعدی >>

/*انتهای پیام*/