نقشه موقعیت بنگاه‌های دارای اولویت واگذاری در کشور

پس از انتخاب استان از روی نقشه لیست بنگاه های مربوط به آن در جدول زیر نقشه نمایش داده می شود.

توجه: اطلاعات مندرج در این صفحه (فیلم و خلاصه اطلاعات) صرفا جنبه اطلاع‌رسانی داشته و متقاضیان می‌بایست برای تصمیم‌گیری جهت خرید هریک از بنگاه‌ها، به بررسی‌ها‌ و ارزیابی‌های فنی و مالی خود اتکا نمایند. (جهت مرتب سازی بر اساس عناوین ستون ها، بر روی عنوان ستون مورد نظر کلیک کنید)


رديف نام وزارتخانه  ▾ شرکت مادرتخصصی نام شرکت/بنگاه/دارایی نوع گروه درصد آخرین آگهی آخرین عرضه قیمت پایه کل (ریال) موضوع فعالیت / نوع دارایی استان شهرستان آخرین وضعیت سایر اطلاعات
{{$index+1}} {{o.A}} {{o.B}} {{o.C}} {{o.D}} {{o.E}} {{o.F}} {{o.G | correct}} {{o.H | correct}} {{commafy(o.I) | correct}} {{o.J | correct}} {{o.K | correct}} {{o.N}} {{o.L | correct}} دانلود اطلاعات

چندرسانه‌ای